Hästhoppning

 

På fritids har vi haft snickeriverkstad en längre tid. Äntligen är hästhoppningshindren färdiga och invigda! Så roligt!

”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.” (ur LGR 11, Fritidshemmets syfte)

Sportlov på fritids

 

Vilket sportlov vi har haft på fritids!

Medeltidsdag med inbjudna gäster, Utflykt med kräldjur, fikafrossa, lera på längden och tvären… Och som krona på verket en vinterfredag vid elden! Vi låter två små filmsnuttar illustrera. Det finns MASSOR av fler bilder. Kanske dyker de upp efterhand.

”Erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. (Ur Fritidshemmets syfte, Lgr11)

Fredag på fritids

 ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (ur Lgr 11, kap 1, Skolans värdegrund och uppdrag)

När snön kommer blir det lite undantagstillstånd. På fritids blir det pulkaåkning i stället för ordinarie aktiviteter. Man vill ju ta vara på de få snödagarna man får på ett år! Vi är glada åt vår fantastiska skolgård som även innehåller en lång, spännande pulkabacke! Hjälm är obligatorisk vid all åkning. Man tränar många förmågor när man åker pulka. Grovmotorik: svänga, bromsa, parera, dra, streta, putta på. Samarbete, turtagning, hänsyn och kompisskap tränas också.

  • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer

(Lgr 11, ur Centralt innehåll för Fritidshemmet)

 

Provsegling

På Fritids har vi Tema Båtbygge några veckor nu på den så kallade våren. Vi kan ju inte gärna låta en sån sak som vädret hindra oss. I slutet av april tänker man ju att man ska kunna provsegla sina båtbyggen.

Grande Finale och Stort Båtrace blir det på Fritidshemmets Dag 10 maj.